Bài tập dấu hiệu chia hết lớp 6 cơ bản và nâng cao

Bài tập dấu hiệu chia hết lớp 6 cơ bản và nâng cao. Các tính chất và dấu hiệu chia hết ở lớp 6 giúp các em dễ dàng vận dụng để thực hiện các phép tính với số tự nhiên đơn giản và nhanh hơn. Bài viết gồm nhiều bài tập từ cơ bản với đa dạng các bài toán và hình vẽ minh họa.

Bài tập dấu hiệu chia hết lớp 6 cơ bản và nâng cao
Dấu hiệu chia hết lớp 6 cơ bản và nâng cao

1. Bài tập dấu hiệu chia hết cho 2 và 5 lớp 6

2. Bài tập dấu hiệu chia hết cho 3 và 9 lớp 6

3. Bài tập dấu hiệu chia hết lớp 6 nâng cao