Bài tập phân tích đa thức thành nhân tử

Bài tập phân tích đa thức thành nhân tử phần 1. Phân tích đa thức thành nhân tử là một trong những dạng toán khá quan trọng nằm trong chương trình Toán 8. Bài tập phân tích đa thức thành nhân tử bao gồm lý thuyết, các phương pháp và các bài luyện tập chuyên đề phân tích đa thức thành nhân tử.

Bài tập phân tích đa thức thành nhân tử phần 1
Bài tập phân tích đa thức thành nhân tử phần 1

Phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử

Phương pháp 1: Đặt nhân tử chung

– Trong đa thức có nhiều hạng tử, ta tìm xem chúng có nhân tử chung là gì.
– Phân tích mỗi hạng tử thành tích của nhân tử chung và nhân tử khác.
– Đặt nhân tử chung ra ngoài, viết các nhân tử còn lại của mỗi hạng tử vào trong dấu ngoặc (kể cả dấu của chúng).

Phương pháp 2: Phương pháp dùng hằng đẳng thức

Ở phương pháp này, ta vận dụng các hằng đẳng thức để biến đổi đa thức thành tích các nhân tử hoặc lũy thừa của một đa thức đơn giản.
Lưu ý khi sử dụng, cần cho học sinh viết lại hằng đẳng thức theo chiều phân tích đa thức thành nhân tử.

Phương pháp 3: Phương pháp nhóm hạng tử

Mục đích của việc nhóm:
+ Nhóm để có nhân tử chung
+ Nhóm để tạo thành hằng đẳng thức.

Phương pháp 4: Phương pháp tách hạng tử

Mục đích của việc tách lại là để nhóm các hạng tử mới lại với nhau sao cho có nhân tử chung hoặc thành hằng đẳng thức.

Phương pháp 5: Phương pháp thêm, bớt hạng tử

Mục đích của việc thêm bớt các hạng tử cũng là để nhóm các hạng tử mới lại.

Phương pháp 6: Phối hợp nhiều phương pháp

Phương pháp này đòi hỏi học sinh phải thành thạo tất cả các phương pháp trên, có tư duy sâu.

1. Bài tập Phương pháp đặt nhân tử chung

2. Bài tập Phương pháp sử dụng hằng đẳng thức

3. Bài tập Phương pháp nhóm hạng tử

4. Bài tập Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp

5. Bài tập phân tích đa thức thành nhân tử nâng cao

Xem thêm Bài tập phân tích đa thức thành nhân tử phần 2