Bài tập tính chất 3 đường trung trực của tam giác có đáp án

Bài tập tính chất 3 đường trung trực của tam giác có đáp án. Tài liệu bao gồm phần tóm tắt lý thuyết quan trọng; hệ thống bài tập từ dễ đến khó; hướng dẫn giải chi tiết sẽ giúp các em học sinh dễ dàng ôn luyện hơn.

Tải Bài tập tính chất 3 đường trung trực của tam giác

Kiến thức cơ bản

1. Đường trung trực của tam giác

• Trong một tam giác, đường trung trực của mỗi cạnh gọi là đường trung trực của tam giác đó.
Bài tập tính chất 3 đường trung trực
Bài tập tính chất 3 đường trung trực
Ví dụ: a là đường trung trực ứng với cạnh BC của tam giác ABC.
• Mỗi tam giác có ba đường trung trực.
Tính chất: Trong một tam giác cân, đường trung trực của cạnh đáy đồng thời là đường trung tuyến ứng với cạnh này.

2. Tính chất ba đường trung trực của tam giác

Ba đường trung trực của một tam giác cùng đi qua một điểm. Điểm này cách đều ba đỉnh của tam giác đó.
Điểm O là giao điểm ba đường trung trực của tam giác ABC, ta có OA = OB = OC
Chú ý: Vì giao điểm O của ba đường trung trực của tam giác ABC cách đều ba đỉnh của tam giác đó nên có một đường tròn tâm O đi qua ba đỉnh A, B, C. Ta gọi đường tròn đó là đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC.