Bài tập trắc nghiệm hàm số bậc nhất lớp 10 có đáp án (word)

Bài tập trắc nghiệm hàm số bậc nhất lớp 10 có đáp án (word).

Bài tập trắc nghiệm hàm số bậc nhất lớp 10
Bài tập trắc nghiệm hàm số bậc nhất lớp 10

Các dạng bài tập về hàm số bậc nhất lớp 10

+ Xác định m để hàm số đồng biến/ nghịch biến trên R

+ Xác định m để đồ thị hàm số song song/ vuông góc với đường thẳng cho trước.

+ Tìm m để 3 đường thẳng đồng quy

+ Tìm m để đồ thị hàm số đi qua điểm

+ Xác định hàm số bậc nhất nâng cao( liên quan đến diện tích tam giác, khoảng cách..)

+ Nhìn đồ thị xác định hàm bậc nhất tương ứng

+ Đồ thị hàm cho bởi nhiều công thức.

Bài tập trắc nghiệm hàm số bậc nhất lớp 10

Xem thêm Bài tập trắc nghiệm hàm số bậc hai lớp 10