Chuyên đề lũy thừa với số tự nhiên lớp 6 – Phiếu bài tập nâng cao

Chuyên đề lũy thừa với số tự nhiên lớp 6 – Phiếu bài tập nâng cao. Tài liệu cung cấp phiếu bài tập tổng hợp các dạng toán nâng cao về lũy thừa trong chương trình lớp 6. Đây là phiếu bài tập với các bài tập được chọn lọc trong các sách tham khảo và các đề thi học sinh giỏi.

Chuyên đề lũy thừa với số tự nhiên lớp 6

Lũy thừa và các phép tính với lũy thừa

Các dạng bài tập lũy thừa với số mũ tự nhiên

 

lũy thừa với số mũ tự nhiên nâng cao
lũy thừa với số mũ tự nhiên nâng cao

Xem thêm phép nhân và chia lũy thừa lớp 6

Các phương pháp so sánh hai lũy thừa