Đề kiểm tra hình học 7 chương 1 trắc nghiệm và tự luận

Đề kiểm tra hình học 7 chương 1 trắc nghiệm và tự luận. Tài liệu gồm 2 đề trắc nghiệm và tự luận cho các em học sinh luyện tập chương 1. Bài tập trắc nghiệm bao gồm các câu hỏi trả lời nhanh giúp các em học sinh ôn luyện kĩ năng phản xạ và nhớ nhiều kiến thức hơn. Bài tự luận giúp rèn kĩ năng lập luận, vẽ hình, trình bày.

Đề kiểm tra hình học 7 chương 1
Kiểm tra hình học 7 chương 1

1. Kiểm tra hình học 7 chương 1 trắc nghiệm

2. Đề kiểm tra hình học 7 chương 1 tự luận

Xem thêm Bài tập từ vuông góc đến song song lớp 7

Bài tập hai đường thẳng song song lớp 7Bài tập góc so le trong – đồng vị lớp 7