Giáo án đại số 10 tiết 9 Hàm số theo hướng phát triển năng lực

Giáo án đại số 10 tiết 9 Hàm số theo hướng phát triển năng lực. Dạy học theo định hướng phát triển năng lực đòi hỏi người giáo viên phải đầu tư công sức cho bài soạn nhiều hơn, sao cho vừa đảm bảo lượng kiến thức vừa phát triển được nhiều nhất các năng lực của học sinh. Dưới đây là bài soạn giáo án bài hàm số của chương 2 đại số 10, hi vọng sẽ giúp các thầy cô có thêm nhiều ý tưởng mới cho bài soạn của mình. Giáo án có kèm theo phiếu học tập phát cho học sinh làm việc trong quá trình dạy lý thuyết, giúp phát huy tối đa năng lực làm việc nhóm, năng lực giải quyết vấn đề, …

Giáo án đại số 10 tiết 9 Hàm số theo hướng phát triển năng lực

Phiếu học tập hàm số 

Xem thêm Giáo án đại số 10 tiết 10 Hàm số (tiếp)