Giáo án tiết 1 các định nghĩa véc tơ phát triển năng lực- Giáo án hình 10 chương 1

Giáo án tiết 1 các định nghĩa véc tơ phát triển năng lực- Giáo án hình 10 chương 1. Véc tơ là bài mở đầu cho chương trình hình học lớp 10. Là một nội dung quan trọng trong toán học và vật lý. Học sinh khi học nội dung này có khá nhiều bỡ ngỡ bởi nó khác hoàn toàn với kiến thức hình học cấp THCS. Để giúp giáo viên có thêm ý tưởng cho việc soạn giáo án lên lớp, dưới đây là một giáo án được soạn theo định hướng phát triển năng lực của học sinh. Giáo án có kèm với phiếu học tập phát cho học sinh trong suốt tiết học lý thuyết.

Giáo án tiết 1 các định nghĩa véc tơ
Giáo án tiết 1 các định nghĩa véc tơ

Giáo án tiết 1 các định nghĩa véc tơ định hướng phát triển năng lực

Phiếu học tập các định nghĩa về véc tơ

Giáo án tiết 2 các định nghĩa véc tơ

Giáo án tiết 3 luyện tập các định nghĩa véc tơ

Giáo án tiết 5 tổng và hiệu hai véc tơ

Giáo án tiết 4 tổng và hiệu hai véc tơ

Giáo án tiết 6 luyện tập tổng hiệu véc tơ