Giáo án tiết 4 tổng và hiệu hai véc tơ định hướng phát triển năng lực

Giáo án tiết 4 tổng và hiệu hai véc tơ – Giáo án hình học 10 tiết 4. Véc tơ là bài mở đầu cho chương trình hình học lớp 10. Là một nội dung quan trọng trong toán học và vật lý. Học sinh khi học nội dung này có khá nhiều bỡ ngỡ bởi nó khác hoàn toàn với kiến thức hình học cấp THCS. Để giúp giáo viên có thêm ý tưởng cho việc soạn giáo án lên lớp, dưới đây là Giáo án tiết 5 – tổng và hiệu của hai véc tơ được soạn theo định hướng phát triển năng lực của học sinh. Giáo án có kèm thêm phiếu học tập, giáo viên phát cho học sinh trong quá trình học lý thuyết.

Giáo án tiết 4 tổng và hiệu hai véc tơ định hướng phát triển năng lực
Giáo án tiết 4 tổng và hiệu hai véc tơ định hướng phát triển năng lực

Giáo án tiết 4 tổng và hiệu hai véc tơ định hướng phát triển năng lực

Phiếu học tập tổng hai véc tơ

Xem thêm Giáo án tiết 5 tổng và hiệu hai véc tơ

Giáo án tiết 6 luyện tập tổng hiệu véc tơ

Giáo án tiết 7 tích của véc tơ với một số

Giáo án tiết 8 tích của véc tơ với một số

Giáo án kiểm tra một tiết véc tơ tiết 9