Giáo án tiết 8 tích của véc tơ với một số định hướng phát triển năng lực

Giáo án tiết 8 tích của véc tơ với một số định hướng phát triển năng lực. Véc tơ là bài mở đầu cho chương trình hình học lớp 10. Là một nội dung quan trọng trong toán học và vật lý. Học sinh khi học nội dung này có khá nhiều bỡ ngỡ bởi nó khác hoàn toàn với kiến thức hình học cấp THCS. Để giúp giáo viên có thêm ý tưởng cho việc soạn giáo án lên lớp, dưới đây là Giáo án tiết 8 tích của véc tơ với một số được soạn theo định hướng phát triển năng lực của học sinh.

Giáo án tiết 8 tích của véc tơ với một số định hướng phát triển năng lực
Tích của véc tơ với một số định hướng phát triển năng lực

Giáo án tiết 8 tích của véc tơ với một số

Xem thêm Giáo án kiểm tra một tiết véc tơ tiết 9