Phiếu bài tập phân số bằng nhau toán 6 dưới dạng trò chơi thú vị

Phiếu bài tập phân số bằng nhau toán 6 dưới dạng trò chơi thú vị. Để giúp các bạn học sinh có hứng thú trong việc học toán, bài viết gửi đến phiếu bài tập được biên soạn với những hình ảnh vui mắt, hệ thống bài tập đa dạng.

Nội dung gồm hai bài trong sách giáo khoa: Phân số bằng nhau – Tính chất cơ bản của phân số

Phiếu bài tập phân số bằng nhau toán 6

Hai phân số bằng nhau

  •  Nếu nhân cả tử số và mẫu số của một phân số với cùng một số tự nhiên khác 0 thì được một phân số bằng phân số đã cho.
  • Nếu cả tử số và mẫu số của một phân số cùng chia hết cho một số tự nhiên khác 0 thì sau khi chia ta được một phân số bằng phân số đã cho.

Phương pháp so sánh phân số cơ bản

Cách 1. So sánh phân số bằng cách quy đồng mẫu số

Khi gặp các bài toán so sánh phân số, cách đơn giản và cơ bản nhất học sinh có thể làm là quy đồng mẫu số. Với cách này, học sinh chỉ cần thành thạo các bước để quy đồng mẫu số và sau đó đánh giá hai phân số đó. Các bước thực hiện như sau:
Bước 1.  Viết các phân số dưới dạng phân số có cùng mẫu dương.
Hay nói cách khác, đây là bước quy đồng phân số.
Bước 2. So sánh các tử số với nhau.
Phân số nào có tử số lớn hơn thì phân số đó lớn hơn.

Cách 2. So sánh phân số bằng cách quy đồng tử số

Cách làm này có thể phát biểu như sau: Trong hai phân số có tử và mẫu số đều dương, tử số bằng nhau thì phân số nào có mẫu số lớn hơn thì nhỏ hơn và ngược lại.

II – So sánh phân số nâng cao – Toán học sinh giỏi lớp 6

Khi không thể làm theo 2 cách cơ bản (tử số và mẫu số quá lớn khó quy đồng) ta có thể sử dụng 7 phương pháp sau để so sánh,
Phiếu bài tập phân số bằng nhau toán 6
Phiếu bài tập phân số bằng nhau toán 6
Các phương pháp so sánh phân số
Các phương pháp so sánh phân số