Phiếu bài tập phân số bằng nhau toán 6 dưới dạng trò chơi thú vị

Phiếu bài tập phân số bằng nhau toán 6 dưới dạng trò chơi thú vị. Để giúp các bạn học sinh có hứng thú trong việc học toán, bài viết gửi đến phiếu bài tập được biên soạn với những hình ảnh vui mắt, hệ thống bài tập đa dạng.

Nội dung gồm hai bài trong sách giáo khoa: Phân số bằng nhau – Tính chất cơ bản của phân số