Phiếu bài tập phép cộng phân thức lớp 8 có đáp án (word)

Phiếu bài tập phép cộng phân thức lớp 8 có đáp án (word). Cộng phân thức là kiến thức, kĩ năng tiền đề cho việc rút gọn biểu thức sau này, học sinh cần làm quen và thành thạo phép cộng để có thể tiến tới làm các phép toán khác nhanh và chính xác hơn.

Phiếu bài tập phép cộng phân thức lớp 8 có đáp án
Phiếu bài tập phép cộng phân thức lớp 8 có đáp án

Cách cộng phân thức đại số

1. Quy tắc cộng hai phân thức cùng mẫu thức: Muốn cộng hai phân thức có cùng mẫu thức, ta cộng các tử thức với nhau và giữ nguyên mẫu thức.
2. Quy tắc cộng hai phân thức có mẫu thức khác nhau: Muốn cộng hai phân thức có mẫu thức khác nhau, ta quy đồng mẫu thức rồi cộng các phân thức có cùng mẫu thức vừa tìm được.

Các dạng bài tập liên quan phép cộng phân thức

Dạng 1. Cộng xác phân thức đại số thông thường.
             Sử dụng kết hợp hai quy tắc cộng phân thức đại số.
Dạng 2. Cộng các phân thức đại số có sử dụng quy tắc đối dấu.
+ Bước 1. Áp dụng quy tắc đổi dấu phân thức: A/B = -A/-B.
+ Bước 2. Thực hiện tương tự dạng 1.
Dạng 3. Tính giá trị biểu thức tổng các phân thức đại số.
+ Bước 1. Thực hiện phép cộng các phân thức đại số tương tự dạng 1 và dạng 2.
+ Bước 2.Thay giá trị của biến vào phân thức và tính.
Dạng 4. Giải toán đố có sử dụng phép cộng các phân thức đại số.
+ Bước 1. Thiết lập các biểu thức theo yêu cầu của đề bài.
+ Bước 2. Sử dụng kết hợp hai quy tắc cộng phân thức đại số đã nêu trong phần tóm tắt lý thuyết.

Phiếu bài tập phép cộng phân thức lớp 8