Phiếu bài tập tam giác cân lớp 7 file word có lời giải

Phiếu bài tập tam giác cân lớp 7 file word có lời giải.

Phiếu bài tập tam giác cân lớp 7 file word có lời giải
Phiếu bài tập tam giác cân lớp 7 file word có lời giải
 

Mục tiêu

Kiến thức:
+ Nắm được định nghĩa về tam giác cân, tam giác vuông cân, tam giác đều.
+ Nắm được các tính chất và dấu hiệu nhận biết của tam giác cân, tam giác đều.
Kĩ năng:
+ Biết vẽ một tam giác cân, tam giác vuông cân và tam giác đều.
+ Nhận biết và chứng minh được một tam giác là tam giác cân, tam giác vuông cân và tam giác đều.
+ Vận dụng các tính chất của tam giác cân, tam giác vuông cân và tam giác đều để tính số đo góc, chứng minh các góc hay các cạnh bằng nhau.

Tam giác cân

Định nghĩa: tam giác cân là tam giác có hai cạnh bằng nhau

Tính chất: Trong tam giác cân, hai góc ở đáy bằng nhau

Dấu hiệu nhận biết:

–  Tam giác có hai cạnh bằng nhau thì đó là tam giác cân

– Nếu một tam giác có hai góc bằng nhau thì tam giác đó là tam giác cân.

Tam giác vuông cân

Định nghĩa: Tam giác vuông cân là tam giác vuông có hai cạnh góc vuông bằng nhau.  

Tính chất: Mỗi góc nhọn của tam giác vuông cân bằng

Tam giác đều

Định nghĩa: Tam giác đều là tam giác có ba cạnh bằng nhau

Tính chất: Trong tam giác đều mỗi góc bằng

Dấu hiệu nhận biết

  • Tam giác có 3 cạnh bằng nhau thì tam giác đó là tam giác đều
  • Nếu một tam giác có ba góc bằng nhau thì tam giác đó là tam giác đều.
  • Nếu một tam giác cân có một góc bằng thì tam giác đó là tam giác đều.

Phiếu bài tập tam giác cân lớp 7 file word có lời giải

Xem thêm Phiếu bài tập định lí Pitago