Phiếu Bài tập tính chất 3 đường cao, trực tâm tam giác lớp 7

Bài tập tính chất 3 đường cao, trực tâm tam giác lớp 7. Tính chất 3 đường cao là một trong những nội dung trọng tâm trong chương trình học kì 2 hình học 7. Học sinh sẽ sử dụng tính chất này trong suốt những năm học sau này nữa. Vậy nên việc nhớ và vận dụng thành thạo định lý vào bài tập là điều cần thiết.

Tài liệu đã tổng hợp toàn bộ lý thuyết, các bài tập được sắp xếp từ dễ đến khó. Phần lời giải rất chi tiết giúp các em học sinh ôn tập hiệu quả.

Phiếu Bài tập tính chất 3 đường cao, trực tâm tam giác

Kiến thức cơ bản

1. Định nghĩa

Đoạn vuông góc kẻ từ một đỉnh đến đường thẳng chứa cạnh đối diện gọi là đường cao của tam giác đó. Mỗi tam giác có ba đường cao.

2. Tính chất ba đường cao của tam giác

Định lí: Ba đường cao của tam giác cùng đi qua một điểm. Điểm đó gọi là trực tâm của tam giác

3. Vẽ đường cao, trung tuyến, trung trực, phân giác của tam giác cân.

Tính chất: Trong một tam giác cân, đường trung trực ứng với cạnh đáy cũng đồng thời là đường phân giác, đường trung tuyến và đường cao của tam giác đó.
Nhận xét 1: Trong một tam giác, nếu có một đường trung tuyến đồng thời là phân giác thì tam giác đó là tam giác cân.
Nhận xét 2: Trong một tam giác, nếu có một đường trung tuyến đồng thời là đường trung trực thì tam giác là tam giác cân.

4. Đặc biệt đối với tam giác đều

Hệ quả: Trong một tam giác đều, trọng tâm, trực tâm, điểm cách đều ba đỉnh, điểm nằm trong tam giác và cách đều ba cạnh là bốn điểm trùng nhau.