Các phương pháp so sánh hai lũy thừa – Toán 6 nâng cao

Phương pháp so sánh hai lũy thừa – Toán 6 nâng cao. Đây là dạng toán phổ biến trong chương trình toán nâng cao lớp 6 và thi học sinh giỏi. Dưới đây là tổng hợp lý thuyết, phương pháp giải và bài tập minh họa cho dạng toán này.

1. Phương pháp so sánh hai lũy thừa bằng cách đưa về cùng cơ số hoặc số mũ

Phương pháp so sánh hai lũy thừa
Phương pháp so sánh hai lũy thừa

2. So sánh hai lũy thừa bằng lũy thừa trung gian

Xem thêm Tìm chữ số tận cùng của lũy thừa