Tổng hợp các công thức tính đạo hàm, đạo hàm của hàm lượng giác

Tổng hợp các công thức tính đạo hàm đầy đủ nhất. Dưới đây là bảng công thức đạo hàm, đạo hàm lượng giác, các hàm lượng giác và công thức đạo hàm cao cấp đầy đủ nhất giúp các bạn dễ dàng ôn lại những kiến thức toán học về đạo hàm đã được học một cách nhanh nhất để giải bài tập nhanh hơn, hiệu quả hơn.

1. Đạo hàm là gì? Định nghĩa đạo hàm

Giới hạn, nếu có, của tỉ số giữa số gia của hàm số và số gia của đối số tại x0, khi số gia của đối số tiến dần tới 0, được gọi là đạo hàm của hàm số y=f(x) tại điểm x0.

2. Các công thức đạo hàm

công thức tính đạo hàm
công thức tính đạo hàm

3. Các quy tắc tính đạo hàm

Là các quy tắc tính đạo hàm của tổng, hiệu, tích thương các hàm số

4. Công thức tính đạo hàm của hàm lượng giác

Bao gồm các công thức cơ bản được giới thiệu trong sách giáo khoa và các công thức mở rộng

5. Tổng hợp chung các công thức đạo hàm