Tổng hợp khoá luận tốt nghiệp đề tài kế toán bán hàng- link tải trực tiếp

Tổng hợp khoá luận tốt nghiệp đề tài kế toán bán hàng Các bài mẫu khóa luận tốt nghiệp ngành kế toán, Khóa luận tốt nghiệp kế toán bán hàng, Tóm tắt khóa luận tốt nghiệp kế toán, Khóa luận tốt nghiệp đề tài thuế, Các đề tài làm khóa luận tốt nghiệp kế toán, Khóa luận tốt nghiệp kế toán mua bán hàng hóa, Khóa luận tốt nghiệp kế toán ngân hàng, khóa luận tốt nghiệp kế toán doanh thu chi phí và xác- link tải trực tiếp. Hướng dẫn và Nguyên tắc viết khóa luận tốt nghiệp kế toán- kiểm toán.  Đây là những khóa luận đã được xác minh ok và chia sẻ rộng rãi trong cộng đồng

khoá luận tốt nghiệp đề tài kế toán
khoá luận tốt nghiệp đề tài kế toán

1- Nguyên tắc viết khóa luận tốt nghiệp kế toán- kiểm toán:

Thường các trường hoặc các thầy sẽ hướng dẫn các bạn nguyên tắc làm khoá luận tốt nghiệp. Các bạn có thể tham khảo thêm:

1- Mục đích, yêu cầu

Chuyên đề tốt, khoá luận nghiệp là một công trình nghiên cứu khoa học cá nhân của mỗi sinh viên, đối với chuyên đề được tính điểm như một học phần bắt buộc, đối với khoá luận được tính điểm thay thế cho chuyên đề tốt nghiệp và hai môn thi tốt nghiệp (môn cơ sở ngành và môn chuyên ngành) theo quy định của Bộ GD&ĐT và Giám đốc Học viện Ngân hàng. Qua thực tập, sinh viên vận dụng những kiến thức lý luận đã được học vào nghiên cứu thực tiễn để đóng góp cho thực tiễn và bổ sung cho kiến thức lý luận. Đồng thời, qua đó cũng tập dượt các kỹ nng nghiên cứu cá nhân và làm việc độc lập khi ra trường.
Yêu cầu sinh viên phải hoàn thành chuyên đề, khoá luận tốt nghiệp với chất lượng cao và trình bày khoa học, đúng quy định, nộp đúng thời hạn.

2- Về lựa chọn đề tài cho bản chuyên đề, khoá luận

–   Sinh viên căn cứ vào tình hình thực tế của nơi thực tập để lựa chọn đề tài thích hợp (có thể là đề tài trong danh mục đề tài gợi ý của khoa hoặc không)
–   Đề tài chuyên đề, khoá luận tốt nghiệp phải đúng với chuyên ngành đào tạo và nơi thực tập tốt nghiệp của sinh viên
–   Đề tài phải cụ thể, rõ ràng, có tính sáng tạo và không trùng lặp với người khác; đồng thời sinh viên phải có khả năng nghiên cứu và giải quyết tương đối trọn vẹn các vấn đề đặt ra. Khi lựa chọn đề tài để viết chuyên đề, khoá luận sinh viên nên tham khảo ý kiến của giáo viên hướng dẫn.

3-      Nội dung và kết cấu của chuyên đề, khoá luận tốt nghiệp

Chuyên đề, khoá luận tốt nghiệp thường được kết cấu thành 3 chương, phải giải quyết được 3 nội dung sau:
Chương 1- Làm rõ được cơ sở lý luận của đề tài nghiên cứu, như: Làm rõ khái niệm, định nghĩa, các quan điểm, trường phái, nội dung, các nhân tố ảnh hưởng…tới lĩnh vực thuộc đề tài nghiên cứu, đồng thời có thể tổng hợp tình hình nghiên cứu cũng như kinh nghiệm trong và ngoài nước về lĩnh vực mà đề tài hướng vào giải quyết. Đây là chìa khoá để phân tích thực trạng vấn đề và đề xuất giải pháp, kiến nghị
Chương 2- Phân tích tình hình thực tiễn vấn đề nghiên cứu, chỉ ra những tồn tại, hạn chế của thực tiễn cũng như nguyên nhân cần phải thay đổi, cải tiến. Trong đó, sinh viên phải thu thập tình hình, số liệu từ những nguồn tin cậy để phân tích, chứng minh, luận giải một cách thuyết phục. Số liệu trích dẫn phải ghi nguồn gốc dẫn chiếu cụ thể, chi tiết, rõ ràng để có thể kiểm chứng được; các bảng biểu, đồ thị (nếu có) phải trình bày khoa học, chỉ rõ nguồn gốc. Khi trích dẫn nội dung từ các nguồn tài liệu khác phải chỉ rõ tên tài liệu, tác giả, số trang, nhà xuất bản (nếu có), năm xuất bản và ghi rõ ở phần danh mục tài liệu tham khảo.
Chương 3- Đưa ra các giải pháp và kiến nghị (hoặc đề xuất) để khắc phục những hạn chế, cải thiện thực tiễn mà chương 2 đã chỉ ra; hoặc bổ sung lý luận còn thiếu, các thể lệ chế độ, chính sách còn có những bất cập.

4-      Hình thức trình bày chuyên đề, khoá luận

– Hình thức trình bày phải sạch, đẹp và rõ ràng theo trình tự:
+ Bìa ngoài cùng: Bìa cứng in chữ mạ vàng (đối với khoá luận), bì cứng hoặc bìa giấy mầu và có giấy bóng kính ở ngoài
+ Bìa phụ giấy thường (nội dung như bìa cứng).
+ Lời cam đoan.
+ Mục lục (lấy đến mục 3 chữ số) (ghi rõ số thứ tự trang)
+ Danh mục các bảng, đồ thị, sơ đồ (ghi rõ số thứ tự trang)
+  Bảng những từ viết tắt (chỉ viết tắt những cụm từ thông dụng có từ 3 từ trở lên)
+ Lời mở đầu
+ Phần nội dung (chương 1, chương 2, chương 3)
+ Kết luận.
+ Danh mục tài liệu tham khảo.
+ Phụ lục (nếu có).
– Chuyên đề, khoá luận phải được đánh máy một mặt trên khổ giấy A4 (210 x 297), với số trang sao cho đủ để truyền tải những nội dung cả về lý luận, thực tiễn và giải pháp của đề tài nghiên cứu. Thông thường là từ 35 đến 50 trang (đối với chuyên đề), từ 60 đến 80 trang (đối với khoá luận).
– Số thứ tự của trang ở chính giữa, phía trên và bắt đầu đánh từ phần lời nói đầu cho tới phần kết luận.
– Dùng font chữ  “Times New Roman”, cỡ chữ từ 13 đến 14, cách dòng từ 1.3 đến 1.5 lines.
– Lề trên, lề dưới là 3 cm; lề trái là 3,5 cm; lề phải là 2 cm.
– Các chương, mục, tiểu mục phải ghi rõ và đánh số thứ tự theo quy tắc chung của Bộ GD&ĐT (chương 1 bắt đầu từ 1.1, chương 2 bắt đầu tư 2.1, chương 3 bắt đầu từ 3.1…); đánh số của mục chỉ lấy đến 4 chữ số, các mục dưới 4 chữ số thì dùng a,b,c,..; những mục cùng cấp độ thì dùng cùng font chữ giống nhau.
– Các công thức cần viết rõ ràng, sử dụng các ký hiệu thông dụng; các hình vẽ, bảng, sơ đồ, đồ thị…cần đánh số thứ tự và tên rõ ràng kèm theo chú thích.

5-      Các quy định khác:

–          Sinh viên phải lấy nhận xét của cơ sở thực tập và giáo viên hướng dẫn về tinh thần, thái độ thực tập, nghiên cứu vào cuối chuyên đề hoặc khoá luận (có chữ ký của người có thẩm quyền và dấu của đơn vị thực tập) để nộp cho khoa chuyên ngành 01 bản (đối với chuyên đề), 2 bản (đối với khoá luận) khi kết thúc đợt thực tập.
–    Riêng đối với sinh viên viết khoá luận, ngoài 2 bản nộp cho khoa, có thể phải nộp một bản cho giáo viên hướng dẫn (nếu GV yêu cầu), sinh viên phải theo hướng dẫn của GVHD để chuẩn bị 3 bản tóm tắt (để đưa cho các thành viên trong hội đồng chấm vệ) và các slide (dùng powerpoint) để chiếu khi bảo vệ.
Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc gì, yêu cầu phản ánh với giáo viên hướng dẫn để chuyển về chủ nhiệm khoa quyết định.
Khoa Kế toán – Kiểm toán

 

Tổng hợp khoá luận tốt nghiệp đề tài kế toán bán hàng- link tải trực tiếp

1. HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU CHỊU LỬA VIGLACERA CẦU ĐUỐNG

Tải ở đây

2: Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH đầu tư thương mại và xuất nhập khẩu Hoàng Sơn

Tải ở đây
Các bạn cần tải gì thêm comment ở dưới nhé